ตรวจสอบพื้นที่ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงหนองแวง ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more