ทำแผนจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน ท้องที่บ้านนาหัวภู ต.นาโสก และบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2564

» Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม่ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2564

» Read more