ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านโนนอำนวย หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more