ร่วมการประชุมรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) เขตตรวจราชการที่ 12 ผ่านระบบvdo conference

» Read more
1 2