แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» Read more

ตรวจสอบแนวเขตบริเวณการใช้ป่ระโยชน์ และบริเวณการใช้สอยในพื้นที่ป่าชุมชน ท้องที่ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ออกตรวจตามปกติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธฺุ์ เข้าสกัด จุดเกิดไฟป่า ก่อนจะรุกรามได้ทันท้วงที

» Read more

ออกตรวจสอบไฟไหม้ ตามที่ได้รับจุด Hot spot จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP ท้องที่บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

» Read more
1 2 3 4 18