แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» Read more

ตรวจสอบแนวเขตบริเวณการใช้ป่ระโยชน์ และบริเวณการใช้สอยในพื้นที่ป่าชุมชน ท้องที่ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more