ตรวจสอบไฟไหม้ ตามที่ได้รับจุด Hot spot จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ท้องที่บ้านดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจยึดไม้พลวงแปรรูป เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู

» Read more