หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ออกตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ออกตรวจสอบไฟไหม้ป่า ตามที่ได้รับแจ้งเหตุพบไฟไหม้ป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานไม่เกิน 1 ปี จำนวน 40 คน

» Read more

ตรวจพื้นที่ดับไฟป่าตามที่ได้รับแจ้ง ในท้องที่บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พบไฟป่ารุกรามไหม้บนยอดเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง รัศมีไฟไหม้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

» Read more

ทำแนวกันไฟป่าในกิจกรรมจิตอาสา สภ.หนองนาคำร่วมรณนงค์ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3 18