ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการออกไปสำรวจการครอบครองที่ดิน

» Read more

ร่วมประชุม คปป.ระดับอำเภอ ณ.ศูนย์เรียนรู้ผู้ช่วยบัญญัติ อัฐนาค ทางผู้นำชุมชนได้มีการหารือ เพื่อหารือแนวทาง การดูแลรักษาป่าและต้นน้ำลำธาร อ่างวังมน

» Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ราษฎร ยื่นฎีกาถึงราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

» Read more

ต่ออายุโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีที่พักสงฆ์เข้าร่วมโครงการครบระยะเวลา 5 ปี

» Read more
1 2