ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

สำรวจและวางแปลงตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผ่านการคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง บ้านนาคำน้อย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2