ร่วมกันค้นหาราษฎรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รายนายอานนท์ วันพุฒซา อายุ 74 ปี ที่ได้หลงเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติป่าภูเวียง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ร่วมกันค้นหาราษฎรหลงเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติป่าภูเวียง » Read more