ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ” บริเวณวัดถ้ำกายสิทธิ์ บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และออกตรวจสอบตามบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 กรณีที่ได้รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ ว่ามีการใช้รถแบ็คโฮ ตัดโค่นต้นไม้ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ท้องที่บ้านหนองหล่ม, บ้านขาม ตำบลคลองขาม, ท้องที่บ้านหนองกุง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณใกล้เคียงรอบๆพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ » Read more