ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโครงการป่าชุมชนพร้อมแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนให้หมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง และเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปทส. ดำเนินการตรวจสอบและตรวจยึด การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ กรณีทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ท้องที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ได้ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more