สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์บริการประชาชน ทส.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ สำนักงานน้ำบาดาลเขต 4 ขก. ถนนมิตรภาพ

» Read more

ร่วมกิจกรรม ” เรารักขอนแก่น ” ครั้งที่ 12/2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วม​ประชุม​บูรณาการ​ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด​ ทส.ในระดับพื้นที่​ ณ ห้องประชุม​สำนัก​งานจัดทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กรมป่าไม้ เรื่อง มอบเมล็ดไม้มีค่าที่หน้าอำเภอ

» Read more

เข้าเยี่ยมชมแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

» Read more

1 2