ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก อ.หนองพอก จ.รัอยเอ็ด และเยี่ยมชมพื้นที่ สวนป่าพ่อหลวง ร.9 พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โครงการปลูกป่าในใจคน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

» Read more