ดำเนินการตรวจสอบจุดเปลี่ยนแปลงสภาพป่าตามที่ได้รับแจ้งจากแอปพลิเคชั่นพิทักษ์ไพร ผลการตรวจสอบพบการบุกรุกหนึ่งจุด พื่นที่ที่ถูกบุกรุก 2 ไร่

» Read more