พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» Read more