พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ให้แก่เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 4)

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 62 ให้แก่ ทต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

» Read more
1 2 3 5