นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการปลูก บำรุงดูแลรักษาต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานต้นไม้มงคล(ต้นรวงผึ้ง) จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ โครงการ ” 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลมิตรภาพ ณ เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ 1.ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม (สย.) ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2.ออกสำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจตาม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more