ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3(คำชะอี)/หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.มุกดาหาร อำนวยการโดย พ.อ.บุญสิน ภาคกลาง, จนท.ทหาร กอ.รมน.จว.มุกดาหาร,นายอำเภอคำชะอี,ทสจ.มุกดาหาร, จนท.ร้อย ชป.รส.อ.คำชะอี และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2(ดงหลวง) ได้สนธิกำลังออกตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ท้องที่ ต.พังแดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

ประชุมเนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

» Read more