ประชุมพนักงานราชการ เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางปฎิบัติงานใน ปีงบประมาณ 2562

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น​ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่​ จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์​ เยี่ยมเยียน​ สมาชิก​ รสทป.เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้​ ท้องที่บ้านห้วยแคน​ หมู่ที่​ 4​ ต.บ้านหัน​ อ.โนนศิลา​ จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ ท้องที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่1 (Project and Progress Review) ณ ห้องประชุมแก่่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

» Read more

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ ออกไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.16 ลบ.ม. บริเวณสวนสัตว์ขอนแก่น ท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 58 59 60 61 62 63