ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ได้เข้าพบนายอำเภออุบลรัตน์ (นายสมพงษ์ มหาวังษ์) ในฐานะที่ปรึกษาชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

» Read more

หน่วยป้องกันละพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด พื้นที่บุกรุก จำนวน 5-3-59 ไร่

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนสมาชิก “รสทป” เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 , 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ ท้องที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.16 ลบ.ม. บริเวณสวนสัตว์ขอนแก่น ท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 6 7 8