มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว) ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว) ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 ท้องที่ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว) ได้เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ว่ามีการตัดไม้ในป่าช้าที่สาธารณะชุมชน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว) เข้าร่วมคณะเจ้าเจ้าที่ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษกุฉินารายณ์ ผ้ใหญ่ กำนัน ฝ่ายปกครอง อำเภอนาคู ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อำเภอนาคู พื้นที่อ่างเก็บนำห้วยจาน และจุดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอกุฉินารายณ์ ตรวจสอบโกดังเก่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

» Read more
1 2