ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ”ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ร่วมประชุมการปฎิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ของ กอ.รมน. จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลหน่วยราชการย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ออกตรวจสอบไฟไหม้ป่า ตามที่ได้รับแจ้งเหตุพบไฟไหม้ป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เข้าร่วมประชุมการซักซ่อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงาน /โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

1 2 3