ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับหัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 หัวหน้าสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 ม.ค.62 เวลา 08.30 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ 914/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ร่วมกับหัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 หัวหน้าสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้นำเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.10 วาระส่วนราชการอื่น เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จะได้นัดหมายลงพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลเป้าหมาย ในท้องที่ อำเภอซำสูง เพื่อจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ราษฎร เพื่อนำชี้ขอบเขตหมู่บ้าน/พื้นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนิการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *