ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12(พ.ศ.2560 – 2564) และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ พละกลาง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12(พ.ศ.2560 – 2564) และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
?จัดการประชุมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น
? โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายปานทอง สระคูพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
?กิจกรรมในการสัมมนาประกอบด้วย
-การบรรยายสรุปความเป็นมาของแผนฯ
-การระดมความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
-สรุปประเด็นข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *