นิทรรศการสืบสาน รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ได้จัดนิทรรศการ งานสืบสาน รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ในการนำเสนอผลงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ปรากฏแก่สาธารณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เขาร่วมชมนิทรรศการกว่า 200 คน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ป่าไม้หรือต้นไม้เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมา อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่า ช่วงนี้สภาวะอากาศและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก สืบเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดนทำลายไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาตินั้นก็คือต้นไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา คนรุ่นเราที่มีหน้าที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ผมเชื่อว่าในสภาวะอากาศในวันข้างหน้า จะยิ่งหนักหนายิ่งกว่าในปัจจุบัน มีงานวิจัยที่ออกมาใหม่ล่าสุดกล่าวว่าภายในอีก 10 ปีข้างหน้า อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นอีกประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจะยิ่งทำให้สภาพภูมิอากาศหรือสภาพสิ่งแวดล้อมยิ่งเสียสมดุลไปอีก เราจะยิ่งอยู่กันยากลำบาก จะทั้งภาวะฝนแล้ง น้ำท่วม สภาวะลมกระโชกแรง และสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว ซึ่งจะต่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำรงชีวิต ทั้งในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะประเทศเราเป็นประเทศเกษตร เราจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ และพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มีสายพระเนตรยาวไกล พระองค์ท่านได้มีพระราโชบายในการที่จะมอบให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ได้คิดคำนึงในเรื่องการที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งจะเป็นการรักษาสมดุลในการดำรงชีวิตในการที่จะสร้างรายได้รวมถึงในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดภาวะที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ จึงขอให้ทุกท่านได้สืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาต่างๆ ให้กับพวกเราต่อไป

สำหรับการจัดนิทรรศการ งานสืบสาน รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน นิทรรศการทรัพยากรป่าไม้ ในเรื่องคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และการแจกกล้าไม้ยางนาให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาขอนแก่นที่อำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานในครั้งนี้


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *