ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่าหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบ้านหนองทิศสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม” ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยหินศิลาคามส่ำผดุง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

 

         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่าหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบ้านหนองทิศสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม” ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยหินศิลาคามส่ำผดุง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอนาเชือกเป็นประธาน ซึ่งมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 4 แห่งเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 คนโดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนและแนวทางการอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มเยาวชนเข้าฐานเรียนรู้ในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 3 ฐานได้แก่
– ฐานความรู้เรื่องไฟป่าและการป้องกัน
– ฐานสมุนไพรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
– ฐานการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกฟื้นฟูป่า
จากนั้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมได้นำเยาวชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนที่เตรียมไว้จำนวน 6 ไร่


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *