ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคามได้ออกปฏิบัติงาน

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคามและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคามได้ออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ประสานผู้ใหญ่สุปราณี ทาคิพาที ประธานป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่า หลักสูตร “เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า บ้านหนองทิศสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”
2. ติดตามให้คำแนะนำและหารือกับกำนันคมสัน เที่ยงดี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม/ประธานป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *