ประชุมคณะทำงานติตตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของมวลชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายครรชิต โล่ห์คำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของมวลชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ดังนี้

  1. สรุปปัญหาข้อเรียกร้องของมวลชน
    ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.), สมัชชาคนจน (สคจ.), สมัชชาเกษตรกร (สกอ.)
  2. คำสั่งที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของมวลชน
    บันทึกความร่วมมีอระหว่างผู้แทนหน่วยงนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ อยู่ใน ทส. จำนวน 66 กรณี และกรณีเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1272/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของมวลชน

.

.

.ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *