วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ที่สาธารณะประโยชน์หนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดนนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

.

.