ประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ และให้คำแนะนำด้านวิชาการในการดูแลรักษาต้นไม้ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการ 1.ประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.ให้คำแนะนำด้านวิชาการในการดูแลรักษาต้นไม้ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ท้องที่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *