ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

วันที่: 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ 2.บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ 3.บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ 4.บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *