ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้ 1.ป่าชุมชน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2.ป่าชุมชนบ้านฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3.ป่าชุมชนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4.ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 5.บ้านใส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *