ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักจัดการทรัพยากรที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงขออนุญาตขอใช้สถานที่ของที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว โดยได้รับอนุญาตจาก พระอาจารย์สาคร สิริคุตโต ประธานที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว (เพื่อการปฎิบัติธรรม) เพื่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า เป็นการปลูกต้นไม้ในใจตน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นแห่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

3. เพื่อลดผลกระทบความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *