ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด แนะนำการจัดทำแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่: 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.เวลา 10.00 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1และ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2.เวลา 13.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3.เวลา 15.00 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนท้องที่บ้านหางเหย หมู่ที่ 6 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินการ : หมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายทุกแห่งให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *