ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลบ้านหวายและตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลบ้านหวายและตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้และขั้นตอนการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมแจ้งการยกเลิกไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จากนั้นลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามแบบคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช .2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หมู่บ้าน
1. บ้านหวาย ม.4,7,11 ต.หวาย อ.วาปีทุม จ. มหาสารคาม
2. บ้านบุ่มทุ่ง ม.13 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *