ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลห้วยแอ่ง ณ ที่ทำการองค์หารบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลห้วยแอ่ง ณ ที่ทำการองค์หารบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้หวงห้าม
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
และเวลา 13.30 น. ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามโครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุ (แบบ ปชช 5.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หมู่บ้าน
1. บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *