หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองกุงศรี และร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแสนสุข ได้ทำการดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล บริเวณภูเค็ง ท้องที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ได้ดำเนินงานดังนี้

  1. เวลา 09.00 น.-16.00 น.เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี และเข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองกุงศรี ระเบียบวาระการประชุมที่ (3.12)
    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล “คทช” พร้อมแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) มติที่ประชุม รับทราบ


  2. เวลา 10.00 – 15.00 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแสนสุข ได้ทำการดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล บริเวณภูเค็ง ท้องที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด WGS 198448 Q029974 UTM 1863121 N พื้นที่เสียหายประมาณ 15 ไร่ สาเหตุเกิดจากเผาเก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว  และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่แล้ว มิให้เกิดซ้ำขึ้นอีก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *