ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วม “กิจกรรมประชุมหารือเพื่อเสริมพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมระหว่างสภาป่าไม้ภาคพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ณ โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วม “กิจกรรมประชุมหารือเพื่อเสริมพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมระหว่างสภาป่าไม้ภาคพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ณ โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’ Forest Network:CF-NET)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *