ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามพร้อมด้วยที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชน/ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ของทุกปี

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคามพร้อมด้วยที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชน/ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ของทุกปี โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
– ภาคทฤษฎี ได้บรรยายในหัวข้อ ความเป็นมาของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและหัวข้อการมีส่วนร่วมในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
– ภาคสนาม เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน ณ ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีเจริญ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ได้แก่
1. ฐานไฟป่าและการป้องกันควบคุม
2. ฐานสมุนไพรในป่าชุมชน
3. ฐานการเพาะกล้าไม้และปลูกฟื้นฟูป่า
โดยวิทยากรประจำฐานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีเจริญ ม.7 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนางเลิ้ง ม. 4 ต. หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.มหาสารคาม(ท) เป็นประธาน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *