การลบโนดออกจาก Kubernetes cluster


แผนภาพแสดงการลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

กรณีที่โนดขัดข้อง หรือมีความประสงค์ที่จะตั้งค่าโนดใหม่ มีขั้นตอนลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ดังนี้

  1. หากโนดนั้นยังมี pod ทำงานอยู่ ให้หยุด pod ทั้งหมดบนโนดที่จะลบ
  2. ตรวจสอบว่ายังมี pod ทำงานในโนดดังกล่าวหรือไม่ (ยกเว้น pod ที่จัดการโดย DaemonSet และ pod ที่มีการใช้งาน local storage)
  3. ลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

การหยุด pod ทั้งหมดบนโนด

สามารถหยุดการทำงานของ pod ทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง

kubectl drain --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data <ชื่อโนด>

โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติม ดังนี้

  • เพิ่มพารามิเตอร์ --ignore-daemonsets เพื่อลบ pod โดยไม่สนใจ pod ที่ควบคุมโดย DaemonSet และ
  • เพิ่มพารามิเตอร์ --delete-emptydir-data เพื่อบังคับลบ pod ที่มีการใช้งาน local storage

ตรวจ pod ในที่ทำงานในโนด

ใช้คำสั่ง เพื่อดูว่ายังมี pod ทำงานในโนดนั้นหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง

kubectl get pods -A -o wide

หากไม่มี pod ทำงานอยู่ในโนดนั้นแล้ว (ยกเว้น pod ที่จัดการด้วย DaemonSet) สามารถลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ได้ในขั้นตอนถัดไป

ลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

โดยใช้คำสั่ง:

kubectl delete node <ชื่อโนด>

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *