ขอส่งสำเนาอนุมัติเปลี่ยนชื่อพื้นที่ปฏิบัติการและหน่วยงานในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ครั้งที่ ๓ และสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *