ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข่าร่วมงานกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2561  ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตร (ตลาด อตก.)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ข่าว

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 85 ปี ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้

map

หมายเลขโทรศัพท์