รายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้


 

สรุปรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

1. หนังสือกรมป่าไม้

2. อุตสาหกรรมไม้ (ทั้งประเทศ)

3. รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2560

4. รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2561

5. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2562

6. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-(เดือนต.ค.62-เม.ย.63)

7. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2563

8. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-(เดือนต.ค.63-ก.ย.64)

9. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2564

10. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 (เดือนต.ค.64 – ก.ย.65)

11. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2565

12. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนต.ค.65 – มี.ค.66)

13. แบบฟอร์มรายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนต.ค.65 – ก.ย.66)