การรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้


สรุปรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

1. หนังสือกรมป่าไม้

2.อุตสาหกรรมไม้ (ทั้งประเทศ)

3.รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2560

4.รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2561

5.รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2562

6. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ต.ค.62-เม.ษ63

7. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2563

8. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-ต.ค.63-มี.ค.64