เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า สำนักการอนุญาต ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตทำไม้ในที่ดินที่มิใช่ป่า(ต้นพะยูง)


วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า สำนักการอนุญาต ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตทำไม้ในที่ดินที่มิใช่ป่า     (ต้นพะยูง) บริเวณ ซอยลาดพร้าว 22 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ประทับตรา ต.       (ตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่)และจัดทำบัญชีไม้ เพื่อประมวลเรื่องเสนอตามลำดับชั้น