เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า สำนักการอนุญาต ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤศ กรมป่าไม้