ตอบกลับไปยัง: ตัดไม้ในที่ดิน คทช.

#52679
อดิศักดิ์ เภรี
ผู้เยี่ยมชม

แม่ของข้าพเจ้าปลูกต้นไม้และทำกินในที่ป่าไม้อนุโลมให้ ทำกินได้ แต่มีผู้อื่นอ้างสิทธิเป็นเจ้าของทั้งที่ทำกินมาเกิน 20 ปี และตัดทำลายต้นไม้ พืชที่ปลูกไว้ โดยสร้างความเสียหายและรบกวน ไม่ให้ทำกินได้ มารดาข้าพเจ้าควรดำเนินการอย่างไรครับ

Skip to content