ตอบกลับไปยัง: การขนย้ายไม้เรือนเก่า

#50845
ว่าที่ ร.อ.ปิยะ สว่างวงศ์
ผู้เยี่ยมชม

ผมได้มาซื้ออาคารพานิชย์เก่าประมาณ 10 กว่าปี จำนวน 1 คู่หา4 ชั้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำการปรับปรุงภายในตึกใหม่ดังนี้
1.รื้อถอนวงกบและบานประตูไม้สักจำนวน 6 ชุด
2.รื้อถอนประตูบานแฟ๊มไม้สัก จำนวน 8 บาน
3.รื้อถอนระเบียงไม้ชั้น 2 ขนาด ยาว 4 เมตร กว้าง 2.5 เมตร
3.1 ไม้พื้น(ไม่ทราบเป็นไม้อะไร) จำนวน 20 แผ่น
3.2 ไม้คาน/รอด(ไม่ทราบเป็นไม้อะไร) จำนวน 20 แผ่น
ผมต้องการขนย้ายไม้เก่าที่รื้อถอนไปต่างจังหวัด แต่ไม่ทราบว่าแบบฟอร์มที่จะใช้มีอะไรบ้างครับ

Skip to content